ก๊าซธรรมชาติ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #144
  Mutita
  Participant

  อยากทราบว่าทางการมีแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติไหมคะ

  #152
  MOEN-MOD1
  Participant

  สวัสดีครับ คุณ Mutita

  เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาตินั้น

  ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมีมติ ดังนี้
  1. ดำเนินโครงการนำร่อง ได้แก่
  – ทดลองนำเข้า LNG ไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
  – ทดสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code)
  – ทดสอบการปฏิบัติจริงในการปรับปรุงคุณภาพ การสร้างสมดุลระบบ/การ Clearing
  – ทดสอบการกำกับดูแล/แยกผู้บริหารระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operator: TSO) ให้ทำหน้าที่ชัดเจน
  2. มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และคณะกรรมการกำกัดกิจการพลังงาน (กกพ.) ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระยะต่อไป และให้นำกลับมานำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

  ต่อมาช่วงเดือนสิงหาคม 2562 กบง. ได้มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. จัดหา LNG ด้วยวิธีนำเข้าแบบตลาดจร (Spot) ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน สำหรับการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามมติ กพช. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดภาระการรับก๊าซไม่ครบตามสัญญาแต่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วค่อยเรียกรับก๊าซเพิ่มให้ครบในปีถัดไป (Take or Pay) โดยจากการวิเคราะห์ของ กกพ. ซึ่งเป็นการนำเข้า LNG มาใช้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตามแนวทางเดิมที่กำหนดไว้จะส่งผลกระทบให้ค่าพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นประมาณ 2.4 สตางค์ต่อหน่วย

  เดือนตุลาคม 2562 กบง. ได้มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ทดลองนำเข้า LNG แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือ (Cargoes) โดย Cargo ละประมาณ 65,000 ตัน ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ตามมติ กบง. เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และตามกำหนดเวลา คือ ลำเรือที่ 1 นำเข้าในเดือนธันวาคม 2562 และลำเรือที่ 2 นำเข้าในเดือนเมษายน 2563

  เดือนธันวาคม 2562 กพช. ได้มีมติเห็นชอบการทดสอบนำเข้า LNG แบบ Spot ตามมติ กบง. เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 และเห็นชอบโครงสร้างราคา LNG Spot คือ
  – กำหนดให้ราคา LNG Spot ที่นำเข้าไม่เกินราคาน้ำมันเตา โดย กฟผ. ให้สามารถดาเนินการนำเข้าได้ โดยไม่ต้องผ่าน กบง. อีกครั้ง
  – ให้ กฟผ. ส่งผ่านค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ LNG ของ กฟผ. ไปเฉลี่ยในโครงสร้างราคาไฟฟ้าได้
  – กำหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ Spot LNG เป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประเภทที่จำเป็นต้องรับซื้อขั้นต่ำตามสัญญา (Must Take) ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่กาหนดให้ใช้ Spot LNG ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 โรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนระยะที่ 1 ครับ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้