ท่อก๊าซ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #139
  s60123465061
  Participant

  เหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิด ทำไมถึงมีเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดเกิดมาจากสาเหตุอะไรละจะมีวิธีแก้ไขดำเนินการต่างๆอย่างไร

  #146
  MOEN-MOD1
  Participant

  สวัสดีครับ คุณS60123465061

  เหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิดนั้นอาจจะมีสาเหตุมาได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยจากการกระทำด้วยความประมาทหรือความไม่รู้ของมนุษย์ เหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุตัวท่อก๊าซ

  ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมา กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการสำรวจและประเมินพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่อาจได้รับผลกระทบกรณีที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ที่มาของสาเหตุดังกล่าว เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการ และให้มีการพิจารณาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบ รวมไปถึงการสื่อสารกับผู้นำชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับระบบท่อก๊าซให้รับทราบเขตระบบทางท่อที่อยู่ในแต่ละจังหวัดและตระหนักถึงความอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยกำหนด

  และในส่วนของกระบวนการป้องกันนั้น กระทรวงพลังงานก็ได้มีแนวทางไว้ ดังนี้
  1. การจัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นระบบที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของความดันภายในท่อได้
  2. การติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามเพื่อให้สามารถตรวจสอบภาพสถานการณ์ตามแนวท่อและเปรียบเทียบกับข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดปกติได้ตลอดเวลา
  3. ประสานงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับกรณีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งโครงการด้านคมนาคมและการขนส่งและ โครงการที่อยู่อาศัย ใกล้เคียงกับระบบการขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อที่มีอยู่เดิม
  4. ประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมพื้นที่ที่มีระบบการขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อพาดผ่านอยู่เดิม
  5. ประสานงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับกรณีการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งใกล้เคียงกับระบบการขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อที่มีอยู่เดิม

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้