ราคาน้ำมันไทย

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #137
  Natdanai
  Participant

  เพราะเหตุใดราคาน้ำมันของประเทศไทย ถึงได้อ้างอิงจากราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์ ซึ่งราคาน้ำมันของไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในระแวกนี้ ทั้งที่ไทยก็มีแหล่งขุดเจาะน้ำมันในประเทศ จึงอยากทราบว่า ในกรณีที่มีแหล่งน้ำมันในประเทศอยู่แล้ว ทำไมราคาน้ำมันถึงได้สูงนักสำหรับค่าครองชีพในประเทศไทย และสำหรับระแวกประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเหตุใด แล้วน้ำมันที่ทางประเทศไทยเราขุดเจาะออกมา น้ำมันดิบส่วนนั้นไปไหน

  #140
  MOEN-MOD1
  Participant

  สวัสดีครับ คุณ Natdanai

  สาเหตุที่ราคาน้ำมันของประเทศไทยต้องอ้างอิงราคาจากราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์ เนื่องมาจาก
  – ตลาดกลางการซื้อขายน้ำมันของภูมิภาคเอเชียตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
  – ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์เคลื่อนไหวสอดคล้องกับกับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในตลาดเอเชีย และตลาดโลก มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนภาวะตลาดในภูมิภาคค่อนข้างสมบูรณ์
  – ราคาสิงคโปร์” นั้นไม่ใช่ราคาน้ำมันสาเร็จรูปที่ประกาศโดยรัฐบาลหรือโรงกลั่นของประเทศสิงคโปร์ แต่เป็นราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างผู้ค้าน้ำมันในภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกันผ่านตลาดกลางที่ประเทศสิงคโปร์

  ด้วยเหตุนี้ การกำหนดราคาของโรงกลั่นในประเทศไทยใช้การเทียบเคียงการนำเข้าจากสิงคโปร์ เพราะตลาดสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันในภูมิภาคที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด และมีโรงกลั่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก การอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์จึงทาให้ต้นทุนเนื้อน้ำมันของไทยต่ำที่สุด เพราะมีค่าขนส่งมายังไทยถูกที่สุด และกระทรวงพลังงานก็ต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมัน ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

  ส่วนที่ว่าทำไมราคาน้ำมันถึงได้สูงนักสำหรับค่าครองชีพในประเทศไทย และสำหรับละแวกประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) นั้น

  เกิดมาจากปัจจัยของ
  1. ต้นทุนค่าขนส่งของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์นั้นแตกต่างกันตามระยะทาง ทำให้ราคาน้ำมันของไทยสูงกว่ามาเลเซียที่ใกล้กับสิงคโปร์มากกว่า
  2. ต้นทุนคุณภาพน้ำมันของไทย (ยูโร 4) สูงกว่าบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีคุณภาพน้ำมันในระดับที่ต่ำกว่า
  3. เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, 91 E10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 บี10 และบี20 ตามนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยมีราคาสูงกว่า ดังนั้น ต้นทุนเนื้อน้ำมันของไทยสูงกว่าน้ำมันของมาเลเซีย
  4. โครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศไทยมีการเก็บภาษีและเงินกองทุน (กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยสูงขึ้นจากต้นทุนเนื้อน้ำมัน
  5. บางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน อาทิ มาเลเซีย ไม่มีการจัดเก็บภาษีและกองทุน เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตและส่งออกน้ำมันดังกล่าวในการบริหารประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิซึ่งจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีน้ำมันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในการบริหารประเทศ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้